Usk võidumarsil (e-pub)

Af A. H. Macmillan

Sprog: Estonian

DKK 50.00


See raamat annab inspireeriva portree sellest, milline taust on nüüdisaja ühel kiiremini kasvaval usuühendusel, keda tuntakse kui Jehoova tunnistajaid.

Tegemist on pealtnägija jutustatud looga selle liikumise arengust, meestest, kes selle arenguga kaasa läksid, ja usust, mis neid vastupandamatult haaras. See on elamusrikas tunnistus usust, mis ajendas neid mehi loobuma kõigest ja püüdlema sellise elu poole, mida elasid Jeesuse jüngrid algusaegadel. Nende tõejanu, nende arusaam, et seda tõesõnumit tuleb kuulutada kõikjal maailmas, nende katsumused, neile osaks saanud vastuseis, nende vastupidavus ja võidukus – kõigest sellest on raamatus juttu.

Autori enda elulugu, kus reastuvad tema kahtlused ja siseheitlused, tema usulepöördumine ning sellele järgnenud rahuldustpakkuvad ja sündmusterikkad aastad, võib pakkuda rõõmu ja julgustust igasugu usuliste veendumustega lugejaile.