Mod Apion

Af Flavius Josefus

Antal sider: 216
Vægt: 400 gr
Sprog: Dansk
Cover type: Blødt bind

DKK 240.00


Mod Apion adskiller sig fra alle andre skrifter vi har overleveret fra Antikken ved sit særlige indhold og formål der gør det til en unik kilde. Den jødiske historieskriver Flavius Josefus har i dette sit sidste værk (på græsk) fra omkring 100 e.v.t. præsenteret læserne i Romerriget for et forsvar for det jødiske folk med dets egenartede historie og religion. Det er skrevet dels som Josefus' svar og modangreb på en række antijødiske skribenter gennem tiden, heriblandt titlens Apion, dels som en begrejstret indføring i jødedommen.

Den dramatiske baggrund for hele Josefus' forfatterskab var den jødisk-romerske krig 66-74 e.v.t. med ødelæggelsen af templet i Jerusalem til følge, som skildret i hans værk Den romerske krig. Hans efterfølgende storværk, Jødernes oldtidshistorie, skulle tjene til at oplyse omverdenen om jødernes historie lige fra begyndelsen frem til krigsudbruddet. Hans sidste værk, Mod Apion, er hans forsøg på at skabe forsoning mellem romere og jøder - mellem Magtens folk og Pagtens folk.

Mod Apion rummer et væld af oplysninger og referencer, og nærværende udgave er derfor grundigt forsynet med noter. Den indeholder som appendiks endvidere udvalgte tekster af Filon og Tacitus i oversættelse.