Sund fornuft - Hvordan biologien bekræfter vores intuition om design af livet

Af Douglas Axe

Antal sider: 322
Vægt: 490 gr
Sprog: Dansk
Cover type: Blødt bind

DKK 105.00

Midlertidigt udsolgt

Sund fornuft er et af hovedværkerne inden for intelligent design (ID) og er skrevet af en af ID-bevægelsens absolutte topforskere, Douglas Axe.

Bogen er skrevet for almindelige mennesker og handler netop om det – sund fornuft. Det er nemlig sund fornuft når vores intuition fortæller os at liv er designet. Axe lægger vægt på at alle, også ikke-fagfolk, kan vurdere videnskabelige spørgsmål og med sund fornuft afgøre om liv ser ud til at være et produkt af blinde, udirigerede processer, sådan som evolutionsteorien hævder, eller om liv faktisk er designet af en bevidsthed, en superintelligens.

Bogen vil være en fryd at læse for alle som ønsker at høre beviserne for ID fra en forsker der ikke bare har den teoretiske viden, men som selv har udført forskning i laboratoriet. Der er nogle få lidt tunge afsnit, som handler om de sandsynlighedsmæssige problemer som gør at evolutionsteorien er en håbløs teori. Sandsynlighed kan lyde kedeligt, men er vigtig at have med, da det er et af de tungtvejende beviser mod evolution.

Axe behandler de omfattende argumenter for design i naturen og argumenterne mod evolutionsteorien fra det særlige perspektiv han som molekylærbiolog har. Han vil med sin bog appellere til almindelige menneskers sunde fornuft, da han har oplevet at manglen på sund fornuft i den akademiske verden gør at den for længst påkrævede forkastelse af evolutionsteorien må starte uden for akademia.

Douglas Axe har en ph.d. fra Caltech. Han har i en periode ved Cambridge udført forskning omkring proteiner med resultater som har haft stor betydning for ID-bevægelsens argumentationsgrundlag. Axe er nu leder af laboratoriet Biologic Institute, som hører under Discovery Institute.