„Som i mareridt strækker dens mure sig op“

Af Meta Kluge

Antal sider: 244
Vægt: 400 gr
Sprog: Dansk
Cover type: Blødt bind

DKK 200.00


Nætterne skænkede en kortvarig glemsel, men om morgenen vågnede smerten igen. Jeg begyndte da, som ofte før, at udtrykke mine følelser i ord. Ved at bruge versenes faste form lykkedes det mig i nogen grad at mure lidelserne inde. Digtene gav lindring og er mig den dag i dag et uforgængeligt minde.

Sådan skrev Meta Kluge, som i seks år fra 1950 var indsat i kvindefængslet Bützow-Dreibergen i det daværende DDR. Hendes "forbrydelse" var at hun tilhørte Jehovas Vidner. Hendes dystre minder knytter sig til dette sted. Allerede under opholdet begyndte hun at skrive digte hvori hun nedfældede sine indtryk og oplevelser. Selv om det var strengt forbudt at skrive, fandt hun udveje for at nedfælde sine tanker, og efter hendes løsladelse tjente digtene som en støtte for hukommelsen da hun skrev en beretning om sit ophold.

Efter hendes død i 2000 er hendes beretning blevet redigeret af historikerne Falk Bersch og Hans Hesse og udgivet sammen med et udvalg af hendes digte. Desuden er medtaget en redegørelse for afsoningsforholdene i Bützow-Dreibergen og et afsnit med biografiske oplysninger om kvinder fra Jehovas Vidner som døde under eller på grund af fangenskabet i Bützow.