Septuaginta - Esajas' Bog

Af Bo Bengtson

Antal sider: 372
Vægt: 750 gr
Sprog: Græsk-dansk
Cover type: Stift bind, rund ryg
2. reviderede udgave, 2024

DKK 350.00


Septuaginta (LXX) blev med tiden betegnelsen for et samleværk af jødernes egne græske udgaver af deres hellige Hebraiske Skrifter. I den første tid af kristendommens historie, hvor de nytestamentlige skrifters kanon kun i et vist omfang syntes fastlagt, udgjorde LXX i praksis en slags ‘fælles Bibel’ for jøder og kristne, dels fordi flertallet af jøder i datidens verden ikke kunne hebraisk, og dels fordi de kristne var opsatte på at forkynde for både jøder og ikkejøder i den græsktalende verden.

 Efterhånden som kristendommens og jødedommens veje skiltes, blev LXX reelt de kristnes Gamle Testamente. Esajas’ Bog er den profetbog, hvorfra de nytestamentlige skribenter hyppigst citerede, og især fra LXX-udgaven. Eftertiden har kaldt Esajas for både „evangelisten blandt profeterne“ og „den femte evangelist“. Netop derfor fokuserer nærværende LXX-oversættelse på Esajas’ Bog fremfor andre bøger i LXX.

 Bogen indeholder både en interlineær dansk oversættelse og en færdig oversættelse af LXX-Esajas. Endvidere gives et overblik over LXXs historie, med særlig fokus på LXX-Esajas, og behandler spørgsmål som: Stod der mere end én forfatter bag Esajas-bogen? Hvem var „jomfruen“ i Es. 7:14? Hvem var „Kyros, min Salvede“ i Es. 45:1LXX? Stod Guds navn i LXX-Esajas? Undervejs diskuteres spørgsmålet, hvorvidt LXX-Esajas bør foretrækkes fremfor den hebraiske udgave af bogen (MT-Esajas).

 Selv om bogen ikke rummer en egentlig vers-for-vers-kommentar, gives i de mange forord, fodnoter og tillæg et bredt indblik i mange af de spørgsmål, som uvægerlig melder sig. Forfatteren har bestræbt sig på at formulere sig neutralt og tilgængeligt for bibelinteresserede danskere, som ikke behøver at besidde et stort og forkromet kendskab til oldtidens sprog.