Religion, menneskerettigheder og Gulag

Af John J. Michalczyk & Naomi Blumberg (red.)

Antal sider: 106
Vægt: 170 gr
Sprog: Dansk
Cover type: Hæftet
Illustreret med farvefotos

DKK 50.00


Hundredtusinder af mennesker arbejdede og døde i Stalintidens tvangsarbejdslejre. Når man i almindelighed beskæftiger sig med Gulag, er det sjældent de religiøse fanger man først tænker på. På grund af Solsjenitsyns værker har vi i Vesten været mest opmærksomme på de forfattere og intellektuelle der blev sendt til Gulag og efterfølgende skrev om det. Men i virkeligheden spillede de troende, de religiøse fanger, en hovedrolle i Gulags historie og indtager en meget fremtrædende plads blandt ofrene.

Denne bog handler om de religiøse fanger, set fra tre synsvinkler. Og konklusionen er den samme: Tro kan holde et menneske i live. En katolsk pater, en jødisk professor og en ældste fra Jehovas Vidner kommer til orde i bogen og viser med talrige eksempler hvad troen kan gøre for mennesker under selv de sværeste forhold. De tre indlæg blev oprindelig fremført ved en paneldrøftelse på Boston College i anledning af en vandreudstilling om Gulagsystemets historie, organiseret af Amnesty International. Da emnet og konklusionen har generel betydning, præsenterer vi med glæde bogen for et dansk publikum.