Privat initiativ og dansk bibeltradition

Af Inger og Arne Brunholt

Antal sider: 144
Vægt: 440 gr
Sprog: Dansk
Cover type: Indbundet
Illustreret med farvefotos og forfatternes tegninger

DKK 50.00


Den første samlede behandling af private oversættelser af Bibelen gennem de sidste 500 ?r.

Forfatterne belyser det private initiativs betydelige bidrag til dansk bibeltradition. Der gives en historisk beskrivelse af de vigtigste privatoversættelser og personerne bag dem, suppleret med omkring 70 farvefotos med relevante tekstudsnit, titelblade og illustrationer fra forskellige oversættelser, foruden en snes små portrætskitser.

Bogen kan læses for fornøjelsens skyld, og den har samtidig stor værdi som opslagsværk:
En lang række rammer fremhæver de historiske personer og detaljer der danner baggrund for epoker, strømninger og trends.

Bag i bogen findes en kronologisk oversigt over alle de bibeludgaver der nævnes i værket, op mod 100 hel- og delbibler, hvoraf n?sten halvdelen behandles nærmere.

Desuden findes en ordliste med forklaring af fagudtryk og fremmedord - en håndsrækning til den læser der er ny på dette område.

"Det er godt at blive erindret om, hvor mange der gennem tiderne har trodset alle vanskeligheder for at give os Bibelen på vort modersmål." - Finn Jacobi, pensioneret lektor i religionshistorie og fransk.

"Med Brunholts bog om privat bibeltradition er der etableret mulighed for et bedre overblik over dansk bibeltradition in toto end tidligere." - Jens-André P. Herbener, bibeloversætter, cand.mag. i religionsstudier og semitiske sprog.