Min onkel - kommandosoldaten

Af Helge Wærheim

Antal sider: 294
Vægt: 1100 gr
Sprog: Norsk
Cover type: Stift bind

Dette er historien om min onkel Thoralf Halvorsen fra Larvik, som ble gift med min mors søster, min tante. I årene før den andre verdenskrig var han hvalfanger, som mange fra Larviksdistriktet var på denne tiden. Da den andre verdenskrig brøt ut, var han, sammen med over 400 hvalfangere, på vei fra Sørishavet til Europa. Alle om bord meldte seg til militær tjeneste i England. 

Min onkel fortalte lite eller ingenting om hva han gjorde under krigen. Han sa ofte: «Jeg var bare sjåfør.» Virkeligheten var en helt annen. Etter omfattende undersøkelser av forfatteren, i mange arkiver og andre kilder, viste det seg at min onkel gjennomgikk de beinharde treningskursene «Commando Hardening Course» i Nevin og, ikke minst, i Achnacarry i Skottland og flere andre steder i Storbritannia for å bli en kommandos. Han fikk «the green beret». Kommandosoldatene ble omtalt for «De grønne djevlene». 

Han ble stasjonert på Shetland i en periode, og var med på å utføre raids mot naziregimet som hadde okkupert Norge. Disse raidene ble utført i nattens mulm og mørke. Blant annet var han med på det kjente Sagvågraidet på Stord. 

Til slutt endte han opp i invasjonen av øya Walcheren, syd i Nederland. Dette var Hitlers og naziregimets siste forsvarsverk. Dette ble et militært slag som i sin villskap var verre enn invasjonen av Normandie. Min onkels dramatiske historie er et eksempel på hvor meningsløs menneskelige kriger er. 

Helge Wærheim