Liv - planløst eller planlagt?

Af Lo, Chien, Anderson, Alston & Waltzer

Antal sider: 189
Vægt: 260 gr
Sprog: Dansk
Cover type: Blødt bind

DKK 200.00


Gennem årtier har tusindvis af forskere brugt milliarder af kroner på at forske i, hvordan den første primitive livsform kan være opstået af livløs materie og efterfølgende have udviklet sig til den mangfoldighed af uddøde og nulevende livsformer, vi kender til. Det er imidlertid ikke lykkedes at opstille sandsynlige scenarier for hverken det ene eller det andet. Tværtimod synes de biologiske, matematiske og palæontologiske kendsgerninger i stadigt stigende grad at udfordre – for ikke at sige umuliggøre – disse antagelser.

I denne bog beskriver fem forskere problematikken ud fra hver deres indfaldsvinkel – lige fra verdens ældste fossiler til verdens nyeste 3D-printere – og deres samstemmende konklusion er, at intelligent design er en mere troværdig og frugtbar antagelse end de darwinistiske forestillinger om livets spontane tilblivelse og efterfølgende udvikling, som så længe har behersket den biologiske forskning og undervisning.