JV planeringskalender 2024 - svenska

Antal sider: 84
Vægt: 80 gr
Sprog: Svenska
Cover type: Fickkalender i plastpärm
Fickkalender i plastpärm

DKK 65.00


Kalendern är 10 x 17 cm och innehåller 84 sidor. Kalendern ligger i en plastpärm.

Omslagsbilden är en naturbild med årtal och årstexten. Sidan 3 har plats för ditt namn och adress m.m. Därefter kommer två sidor där man kan föra in viktiga datum under året.

På var sida i själva kalendern ryms en vecka med plats att skriva upp de tidpunkter man avtalar tjänst eller andra göromål.

Efter veckoöversikterna kommer en månadsöversikt.

Därefter följer 12 sidor där man fyller i den månatliga rapporten över tjänsten på fältet.

Mot slutet av kalendern finns en sida där man kan föra in resultaten för hela tjänsteåret - mest för pionjärer, men även för andra som gärna vill ha en överblick över sina insatser.