Jehovas vitner i Larvik - gjennom 70 år

Af Helge Wærheim

Antal sider: 196
Vægt: 1000 gr
Sprog: Norsk
Cover type: Stift bind

Boken Jehovas vitner i Larvik – gjennom 70 år er en spennende beretning om hvordan Larvik menighet ble til. Historien går lenger tilbake enn 70 år. De omkring 70 år er regnet fra den gang menigheten ble opprettet, men hvem forkynte for folk i Larvik og Vestfold fylke forøvrig helt fra starten av? Dette er også noe av fortellingen om den første menigheten i Norge, og dens store iver i forkynnelsen helt siden begynnelsen på det 20. århundre. Så langt vi vet, var det forkynnelse i Larvik fra denne første menigheten allerede tidlig på 1900-tallet. Det er også fortellingen om den spede start i Larvik, med alle de utfordringene vitnene møtte, og utviklingen inntil idag. Så vidt vi vet, er boken Jehovas vitner i Larvik – gjennom 70 år den andre boken i Norge som forteller historien til en lokal menighet. Det er en bok om troen på Jehovas løfter og hans hensikt, og mange vitners iver for å tjene Jehova og vitnenes iherdige forsøk på å etterligne hans sønn Jesus Kristus “helt til slutt”.