Interlineær oversættelse af Johannes' 5 skrifter

Af Bo Bengtson

Antal sider: 302
Sprog: Dansk
Cover type: Stift bind

Bind 2: Johannes' 5 skrifter

Grundteksten præsenteres sammen med en leksikal dansk oversættelse under hvert eneste ord. Samtidig tilbydes en ny oversættelse i en parallel kolonne. Et omfangsrigt fodnoteapparat bistår læserne undervejs.

Flere spørgsmål berøres i bind 2, bl.a.: Hvorfor gør Johannes så meget ud af at pointere Jesu præhumane eksistens?

Og HVAD SIGER GRUNDTEKSTEN:

Var „Ordet“ Gud, eller var „Ordet“ [en] gud? – Joh. 1,1.

Kaldte Johannes Ordet for „den enestefødte“ gud eller „den enestefødte“ søn? – Joh. 1,18.

Sagde Jesus: „Før Abraham er jeg“ eller: „[Siden] før Abraham har jeg været [til]“? – Joh 8,58.

Er „det trofaste og sande vidne“ i Åb. 3,14 „Guds skaberværks begyndelse“ eller „Guds skaberværks ophav“?

Hvad kan Jakob have ment da han – ifølge nogle oversættelser – skrev at „tungen får hele livet til at brænde med den helvedes ild, den selv er tændt af“? – Jakob 3,6.

Sagde apostlen Peter at nogle mennesker er „bestemt til“ at forfejle troen? – 1 Pet. 2,8.

Flere andre vanskelige skriftsteder behandles, om ikke i forord, så i fodnoter.

Bind 2 har desuden en oversigt over hvor Guds navn kan have stået i de her behandlede skrifter.

NB: De generelle forord og tillæg til hele bogserien udelukkende forefindes i bind 1. (Se siden hvor bind 1 præsenteres).