Interlineær oversættelse af det gode budskab ved Mattæus og Markus

Af Bo Bengtson

Antal sider: 276
Vægt: 600 gr
Sprog: Dansk
Cover type: Stift bind

DKK 125.00

Midlertidigt udsolgt

Bind 3: Det gode budskab ifølge Mattæus og Markus

Grundteksten præsenteres sammen med en leksikal dansk oversættelse under hvert eneste ord. Samtidig tilbydes en ny oversættelse i en parallel kolonne. Et omfangsrigt fodnoteapparat bistår læserne undervejs.

De generelle forord og tillæg til hele bogserien forefindes i bind 1. (Se siden hvor bind 1 præsenteres).

Flere spørgsmål berøres i dette bind:

Hvilket af de to evangelier er ældst?

Skrev Mattæus først sit evangelium på hebraisk?

Og HVAD SIGER GRUNDTEKSTEN:

Er man „lykkelig“, hvis man er „fattig i ånden“? – Matt. 5,3.

Hvad vil det sige at „hellige“ Guds navn? – Matt. 6,9.

Hvordan holder man sit øje „klart“? – Matt. 6,22.

Hvordan falder „ingen spurv til jorden uden Gud“? – Matt. 10,29.

Er det en positiv eller en negativ handling at „bestorme Guds Rige“? – Matt. 11,12.

Bind 3 har endvidere en oversigt over hvor Guds navn kan have stået i de her behandlede skrifter.