Interlineær græsk-dansk oversættelse af Paulus' 14 breve

Af Bo Bengtson

Antal sider: 480
Vægt: 750 gr
Sprog: Græsk-dansk
Cover type: Stift bind, rund ryg
3. reviderede udgave 2023

DKK 350.00


 

Bind 1: Paulus' 14 breve

Dette er 3. reviderede udgave af en bogserie på fire bind, hvis formål er at give danske bibellæsere en hjælpende hånd til at søge bagom de mange bibeloversættelser og ned i selve grundtekstens nuancerigdom. Den nytestamentlige græske grundtekst præsenteres sammen med en leksikal oversættelse under hvert eneste ord. Samtidig tilbydes en ny oversættelse i en parallel kolonne. Et omfangsrigt noteapparat bistår læserne undervejs.

Der findes endnu ikke andre tilsvarende interlineære oversættelser af Det Nye Testamente på dansk, og bogserien er blevet til på privat initiativ. Nærværende Bind 1 rummer Paulus’ 14 Breve. I forordet gives indblik i forskellige anvendte metoder ved bibeloversættelse; man får et lille indblik i håndskriftoverlevering og bibeloversættelser, endda et lille lynkursus i koiné-græsk grammatik og syntaks.

Den omfangsrige ordforklaring oplyser om græske grundformer og giver flere eksempler på betydningsnuancer.

Som mange allerede ved, forefindes Guds egennavn יהוה (JHWH) henved 7000 gange i den anerkendte Masoretiske Tekst (MT) til det Gamle Testamente. Stadigt flere forskere er af den opfattelse, at Gudsnavnet også oprindeligt må have stået i de originale håndskrifter til Det Nye Testamente, dels fordi disse blev skrevet af jøder, som allerede var vant til at se Navnet stå med hebraiske bogstaver i den populære græske Septuaginta-oversættelse af deres hellige skrifter, og dels, fordi der er dusinvis af citater fra steder, hvor Gudsnavnet stod dér. Navnet i den mest kendte form „Jehova“ er (gen)indsat, hvor det kan have stået. To særtillæg begrunder dette valg.

 

Tilføjelser til 3. reviderede udgave:

Nedenstående spørgsmål bliver ekstraordinært dybtgående behandlet:

1: Hvordan er Kristus „førstefødt af al skabning“? – Kolossenserne 1,15.

2: Hvordan er „hele Skriften inspireret af Gud“? – 2. Timotheus 3,16.

 

Det anbefales at man anskaffer sig alle 4 bind i bogserien, da de generelle forord og tillæg udelukkende forefindes i bind 1 og er relevante for hele værket