Interlineær græsk-dansk oversættelse af Lukas' 2 skrifter

Af Bo Bengtson

Antal sider: 360
Vægt: 700 gr
Sprog: Græsk-dansk
Cover type: Stift bind, rund ryg
3. reviderede udgave 2023

DKK 310.00


Bind 4: Lukas’ 2 Skrifter

Eksempler på emner, der berøres i dette bind:

Var Lukas jøde?

Hvem var den „højtærede Theofilus“, som Lukas stilede begge sine skrifter til? – Lukas 1,3; Apostelgerninger 1,1.

Sagde Jesus: „Guds kongedømme er inden i jer?“ eller „Guds kongedømme er iblandt jer“? – Lukas 17,21.

Hvad betød: „Hvor legemet er, dér vil ørnene samles“? Eller: „Hvor ådslet er, dér vil gribbene samles“? – Lukas 17,37.

Sagde Jesus til forbryderen, der hang ved siden af ham: „Sandelig siger jeg dig: i dag skal du være med mig i Paradiset“, eller: „Sandelig siger jeg dig i dag: du skal være med mig i Paradiset“? – Lukas 23,43.

Blev disciplene kaldt „kristne“, fordi de forkyndte om Kristus, eller fik de på en eller anden måde betegnelsen ved ‘guddommelig indgriben’? – Apostelgerninger 11,26.

Kan nogen være „bestemt til evigt liv“? – Apostelgerninger 13,48b.

Købte Gud menigheden „med sit eget blod“? – Apostelgerninger 20,28.

Man vil undervejs til stadighed kunne sammenligne den interlineære leksikale gengivelse med ofte flere muligheder for oversættelse sammen med det endelige oversættelsesforslag, og man bliver guidet igennem teksterne med assistance fra mange fodnoter undervejs.

 

Tilføjelser til 3. reviderede udgave:

Nedenstående spørgsmål bliver ekstraordinært dybtgående behandlet i separate ekskurser:

1: Hvordan kunne profetien „I skal være mine vidner indtil jordens ende“ blive opfyldt? – Apostelgerninger 1,8.

2: Blev ‘stierne jævnet’ mere under Konstantin den Store?

 

Det anbefales at man anskaffer sig alle 4 bind i bogserien, da de generelle forord og tillæg udelukkende forefindes i bind 1 og er relevante for hele værket.