Interlineær græsk-dansk oversættelse af Det gode budskab ifølge Mattæus og Markus

Af Bo Bengtson

Antal sider: 320
Vægt: 650 gr
Sprog: Græsk-dansk
Cover type: Stift bind, rund ryg
3. reviderede udgave

DKK 310.00


Bind 3: Mattæus og Markus

Eksempler på emner, som berøres i dette bind:

Bør Mattæus- eller Markusevangeliet stå forrest?

Skrev Mattæus først på hebraisk?

Hvad vil det sige at være „fattig i ånden“? – Mattæus 5,3.

Hvad vil det sige at „hellige“ Guds navn? – Mattæus 6,9.

Hvad vil det sige at holde sit øje „klart“? – Mattæus 6,22.

Hvordan „falder ingen spurv til jorden uden Gud“? – Mattæus 10,29.

Er det positivt eller negativt at „bestorme“ Guds Rige? – Mattæus 11,12.

Hvordan blev „de hellige hensovedes legemer rejst op og viste sig i den hellige by“? – Mattæus 27,52-53.

Man vil undervejs til stadighed kunne sammenligne den interlineære leksikale gengivelse med ofte flere muligheder for oversættelse sammen med det endelige oversættelsesforslag, og man bliver guidet igennem teksterne med assistance fra mange fodnoter undervejs.

 

Tilføjelser til 3. reviderede udgave:

Nedenstående spørgsmål bliver ekstraordinært dybtgående behandlet i separate ekskurser:

1: Var Maria en ægte jomfru, da hun fik Jesus? – Mattæus 1,22-23.

2: Døde Jesus på et kors? – Mattæus 27,32,40,42.

3: Hvad betød Jesu parousia – hans komme eller nærværelse? – Mattæus 24,3,27,37-39.

 

Det anbefales at man anskaffer sig alle 4 bind i bogserien, da de generelle forord og tillæg udelukkende forefindes i bind 1 og er relevante for hele værket.