I Averröes' fodspor: Samtalen mellem religion og filosofi - revideret udgave

Af Joshua A. Sabih og Saer el-Jaichi

Antal sider: 234
Vægt: 380 gr
Sprog: Dansk/Arabisk
Cover type: Hæftet

DKK 230.00

Midlertidigt udsolgt

Averröes er middelalderens nok mest betydningsfulde filosof. Han var kendt under ærestitlen "Kommentatoren" for sin originale videreformidling af Antikkens filosoffer, især Aristoteles. Fra 1300-tallet og frem gennemsyrer Averröes' ideer om religion og filosofi store dele af den latinsktalende verden. Hans ideer og værker fik et så enormt gennembrud, at paven i Rom følte sig nødsaget til at udstede et forbud mod hans bøger.

For første gang nogensinde præsenteres her en dansk oversættelse af et af Averröes' mest indflydelsesrige værker, Den afgørende diskurs. I bogen udfordrer Averröes samtidens religiøse traditionalister ved at argumentere for, at islam og filosofi er forenelige og ikke hinandens modsætninger. Det er forkert at sætte skel mellem de to, fordi de begge anviser metoder, så mennesket kommer i harmoni med sig selv og det guddommelige.

Filosofien er ikke kun forenelig med islam, men også obligatorisk for at begrunde troen rationelt. Eftersom Averröes var den øverste religiøse autoritet i Cordoba i det muslimske Spanien, blev bogen udgivet som en religiøs hensigtserklæring - en fatwa. Averröes taler her til sin muslimske samtid og kræver af sine trosfæller, at de skal reflektere intellektuelt over deres tro gennem antikkens filosofiske tradition. Averröes går så langt som at sige, at filosofien udtrykker nøjagtig samme sandhed som Koranen - blot gennem logisk bevisførelse.
Den afg?rende diskurs er ikke kun et afgørende værk om forholdet mellem filosofi og religion, men er også aktuel i den offentlige debat om islams rolle og betydning i en moderne verden.