Hvordan teologi og partiskhed spiller ind ved bibeloversættelse

Af Rolf J. Furuli

Antal sider: 465
Vægt: 700 gr
Sprog: Dansk
Cover type: Paperback

DKK 150.00


Hvordan teologi og partiskhed spiller ind ved bibeloversættelse

Bogen præsenterer en model for ordret oversættelse baseret på moderne lingvistiske principper. I lyset af denne model vurderes Ny Verden-Oversættelsen af De Hellige Skrifter (NWT, dansk udgave 1993). Et studium af denne oversættelse og af kritikken af den vil kaste lys over hvordan teologi og par­tiskhed øver indflydelse ved bibeloversættelse.

Følgende emner bliver behandlet:

  • Er det legitimt at oversætte passager i lyset af treenighedslæren?
  • Har oversætterne af NWT fulgt deres egne oversættelsesprincipper?
  • Er det velbegrundet at bruge navnet Jehova i Det Nye Testamente, sådan som NWT gør?
  • Er det sprogligt korrekt at bruge gengivelsen „en gud“ i Johannes 1:1?
  • Er gengivelsen „alt andet“ i Kolossenserne 1:16 i harmoni med grundteksten?
  • Hvad ligger der i Jesu ord i Johannes 8:28?
  • Er NWTs gengivelse „ran“ i Filipperne 2:6 sprogligt korrekt?

Forfatteren er pensioneret universitetslektor og har i over ti år undervist i akkadisk, aramæisk, etiopisk, fønikisk, hebraisk, syrisk og ugaritisk ved Universitetet i Oslo. Han har også studeret arabisk, middel-egyptisk, græsk, latin og sumerisk, har taget eksamen i anvendt lingvistik og har oversat mange dokumenter fra de semitiske sprog og sumerisk til norsk. I 2005 fik han doktorgraden på grundlag af en afhandling som argumenterer for en helt ny forståelse af verbalsystemet i klassisk hebraisk. Han har skrevet to bøger om bibeloversættelse, et tobindsværk om oldtidens kronologi og tre bøger om Bibelen.