Hvem tror du at du er?

Af Helge Wærheim

Antal sider: 284
Vægt: 1270 gr
Sprog: Norsk
Cover type: Stift bind

Boken "Hvem tror du at du er?" er en historie om mennesker som for det meste kom fra ulike steder i Telemark, som sleit og strevde, og som "bar tungtog tråkka veg" for mange af oss etterkommere. Dette er historien om husmannsfamilier og leilendinger som drev med hardt skogsarbeid, tømmerhogst og kjøring, i tillæg til a drive sin egen jordlapp for å brødfø familien. Dette er også historien om mennesker som gledet sig over hvad et enklere liv hadde å by på den gangen. Alle disse forfædrene og -mødrene har hver på sin måte vært med på å forme deg og meg som etterkommere. Når vi blir eldre blir vi nok mer opptatt av fortiden. Hvem var alle disse menneskene fra Holla, Landsmarka, Drangedal, Kviteseid, Sauheradnog flere andre steder? Denne boken har nok ikke klart å favne alle etterkommerne i tilstrekkelig grad, med den vil forhåpentligvis hjelpe den enelte til å få svar på "Hvem tror du at du er?" Dette er historien om mange av de menneskene som til slutt kan karakterisere sig som Værheim-slekta.