Fremad i tro - dansk

Af A. H. Macmillan

Antal sider: 208
Vægt: 320 gr
Sprog: Dansk
Cover type: Hæftet
Illustreret

DKK 150.00


Denne bog er en inspirerende beretning om baggrunden for et af vor tids hurtigst voksende trossamfund, i dag kendt som Jehovas Vidner.

Det er et øjenvidnes skildring af bevægelsens udvikling, af de mænd som fulgte med i denne udvikling, og af den tro som var den drivende kraft i deres liv. Det er en levende redegørelse for den tro som fik disse mennesker til at "forlade alt" og søge et liv som det Jesu første disciple levede. Deres søgen efter sandheden, deres erkendelse af at dette sandhedens budskab må forkyndes i hele verden, deres prøvelser, modstanden imod dem, deres udholdenhed og sejr - det er hvad denne bog handler om.

Forfatterens egen livshistorie med hans første tvivl og sjælegranskning, hans omvendelse og de lønnende og begivenhedsrige år som fulgte, vil glæde og opmuntre læsere af enhver trosretning.