Exit Evolution

Af Karsten Pultz

Antal sider: 176
Vægt: 320 gr
Sprog: Dansk
Cover type: Blødt bind

DKK 198.00


  • Kan liv opstå ved tilfældige kemiske processer?
  • Kan tilfældig mutation producere ny genetisk information?
  • Deler vi 98% DNA med chimpansen, og beviser det at vi har en fælles forfader?
  • Er der bevis i fossilkerne for at evolution har fundet sted?
  • Er evolutionsteorien overhovedet videnskab?

Karsten Pultz svarer her på disse og mange andre spørgsmål om evolution. Han viderebringer klare videnskabelige facts som forties i undervisningssystemet og medierne. Bogen er tiltænkt alle som gerne vil undersøge evolutionsteorien nærmere, men som ikke har tid til eller mulighed for at granske den omfattende evolutionskritiske faglitteratur.

Forfatteren introducerer også læseren til intelligent design. Det er en konkurrerende hypotese til evolutionsteorien, som gennem traditionel forskning fastslår, at visse egenskaber ved liv bedst lader sig forklare med en intelligens som årsag.

Om forfatteren

Karsten Pultz f. 1967 er uddannet musikpædagog fra konservatoriet i Århus, komponist og udøvende musiker. Han har siden han var 16 år undervist børn og voksne, bl.a. har han hjemmeundervist sine 3 børn. Gennem sin søgen efter undervisningsmateriale opdagede han at evolutionsteorien ikke var den veldokumenterede og eksakte videnskab han var opdraget til at tro. Denne opdagelse endte med at få stor betydning for hans og hans families verdensopfattelse og livssyn. Han er regelmæssigt i kontakt med Discovery Institute i Seattle, som er hovedsæde for intelligent design-bevægelsen.