Et arabisk-islamisk rationalitetspotentiale?

Af Saer el-Jaichi

Antal sider: 166
Vægt: 285 gr
Sprog: Dansk
Cover type: Blødt bind

DKK 200.00

Midlertidigt udsolgt

Den marokkanske tænker Muhammad Abed al-Jabiri (1935-2010) står som en af arabisk filosofi- og historieforsknings største skikkelser. Hans traditionsbrydende firebindsværk "Kritikken af den arabiske fornuft" er en teorihistorisk rekonstruktion af den arabisk-islamiske vidensproduktion i middelalderen.

Jabiri opererer med en skelnen mellem to arabiske filosofitraditioner: en rationel aristotelisk i det islamiske Vesten - Andalusien og Nordafrika - og en nyplatonisk i den islamiske Orient - Mellemøsten - der hver især er karakteriseret ved en bestemt bearbejdning og forståelse af Aristoteles. Jabiri supplerer denne geografiske ramme med en tankegang om, hvordan moderne arabisk-islamisk tænkning på en velordnet og i sidste ende fuldstændig måde kan overskride den mellemøstlige (nyplatoniske) læsning af Aristoteles, for ad den vej at rehabilitere det uerkendte rationalitetspotentiale i form af en "aristotelisk læsning af Aristoteles".
Sigtet med nærværende bog er at g?re rede for karakteren af værkets hovedteser og argumenter, herunder de deri indeholdte antagelser om årsagerne til den "arabiske fornufts resignation".

Saer el-Jaichi er cand. mag. i islamiske studier