Ensam mot lejonet

Af Simone Arnold Liebster

Antal sider: 396
Vægt: 780 gr
Sprog: Svenska
Cover type: Inbunden
Illustreret med fotos og forfatterens tegninger

ENSAM MOT LEJONET ?r en sj?lvbiografisk ber?ttelse om en flickas tro och mod. Simone ?r ett barn under ?ren f?re andra v?rldskriget. Hon njuter av livet i bergen i franska Elsass, omgiven av sin k?rleksfulla sl?kt. Simones f?r?ldrar l?mnar katolska kyrkan och blir h?ngivna Jehovas vittnen. Hon omfattar ocks? sj?lv denna tro. Nazistpartiet (?lejonet?) tar makten i Elsass, och Simones skolor f?rvandlas till nazistiska propagandaapparater. Simone v?grar godta att nazistpartiet st?r ?ver Gud, d?rf?r blir hon f?rf?ljd av skolledningen och ignorerad av v?nner. Fadern befinner sig redan i ett koncentrationsl?ger, n?r Simone skickas till en anstalt f?r att ?omskolas?. D?r f?r Simone veta att ocks? hennes mor blivit f?rd till ett l?ger. Simone h?lls kvar p? anstalten till krigsslutet. Ensam mot lejonet ger en detaljerad bild av vardagligt liv under ?ren f?re och under Hitlers styre. Denna inspirerande ber?ttelse om en ung flicka, som st?r upp f?r sin tro trots enorma p?tryckningar att inordna sig, utg?r en angel?gen p?minnelse om kraften i att f?rbli trogen sin ?vertygelse.

SIMONE ARNOLD LIEBSTER f?ddes i augusti 1930. Efter att ha ?verlevt nazisternas skr?ckv?lde kom hon in p? en skola f?r textilkonst. ?r 1952 genomgick hon Vakttornets Bibelskola Gilead och har sedan dess ?gnat sig p? heltid ?t att ge biblisk undervisning. ?r 1989 var Simone Liebster med om att grunda Cercle Europ?en des T?moins de J?hovah Anciens D?port?s et Intern?s (CETJAD), en europeisk sammanslutning f?r Jehovas vittnen som ?verlevt nazistisk f?rf?ljelse. Som representant f?r CETJAD har Liebster talat p? en konferens om m?nskliga r?ttigheter i Europaparlamentet och ?ven inf?r Europar?det, s?v?l som p? m?nga andra platser v?rlden ?ver, d?r hon ber?ttat om sina erfarenheter f?r l?rare, elever och andra intresserade.

?? Ett barn ser och minns saker och ting annorlunda ?n en vuxen. Det som ett barn ber?ttar ger ett s?rpr?glat perspektiv p? vad som har h?nt. ? barn [?r] mycket oftare ? historiens offer ?n dess skapare. ? Det v?cker till eftertanke att beakta de val som tusentals Jehovas vittnen gjorde ? trots att p?tryckningarna fr?n omgivningen var s? omfattande och brutala. Hur annorlunda kunde det inte ha blivit ? om andra kristna hade h?llit fast vid sin tro lika starkt som vittnena och om de hade avvisat samarbete och samr?re med nazisterna p? samma s?tt som Jehovas vittnen gjorde! ??
Fil dr Paul A. Levine
Universitetslektor i F?rintelsens historia, Uppsala universitet