Ensam mot lejonet

Af Simone Arnold Liebster

Antal sider: 396
Vægt: 780 gr
Sprog: Svenska
Cover type: Paper back
Illustreret med fotos og forfatterens tegninger

DKK 200.00


ENSAM MOT LEJONET är en självbiografisk ber?ätelse om en flickas tro och mod. Simone är ett barn under åren före andra världskriget. Hon njuter av livet i bergen i franska Elsass, omgiven av sin kärleksfulla släkt. Simones föräldrar lämnar katolska kyrkan och blir hängivna Jehovas vittnen. Hon omfattar också själv denna tro. Nazistpartiet ("lejonet") tar makten i Elsass, och Simones skolor förvandlas till nazistiska propagandaapparater. Simone vägrar godta att nazistpartiet står över Gud, därför blir hon förföljd av skolledningen och ignorerad av vänner. Fadern befinner sig redan i ett koncentrationsläger, när Simone skickas till en anstalt för att "omskolas". Där får Simone veta att också hennes mor blivit förd till ett läger. Simone hölls kvar på anstalten till krigsslutet. Ensam mot lejonet ger en detaljerad bild av vardagligt liv under åren före och under Hitlers styre. Denna inspirerande berättelse om en ung flicka, som står upp för sin tro trots enorma påtryckningar att inordna sig, utgör en angelägen påminnelse om kraften i att förbli trogen sin övertygelse.

SIMONE ARNOLD LIEBSTER föddes i augusti 1930. Efter att ha överlevt nazisternas skräckvälde kom hon in på en skola för textilkonst. År 1952 genomgick hon Vakttornets Bibelskola Gilead och har sedan dess ägnat sig på heltid åt att ge biblisk undervisning. År 1989 var Simone Liebster med om att grunda Cercle Européen des Témoins de Jéhovah Anciens Déportés et Internés (CETJAD), en europeisk sammanslutning för Jehovas vittnen som överlevt nazistisk förföljelse. Som representant för CETJAD har Liebster talat på en konferens om mänskliga rättigheter i Europaparlamentet och även inför Europarådet, såväl som på många andra platser världen över, där hon berättat om sina erfarenheter för lärare, elever och andra intresserade.

"... Ett barn ser och minns saker och ting annorlunda än en vuxen. Det som ett barn berättar ger ett särpräglat perspektiv på vad som har hänt. ... barn [är] mycket oftare ... historiens offer än dess skapare. ... Det väcker till eftertanke att beakta de val som tusentals Jehovas vittnen gjorde ... trots att påtryckningarna frå omgivningen var så omfattande och brutala. Hur annorlunda kunde det inte ha blivit ... om andra kristna hade höllit fast vid sin tro lika starkt som vittnena och om de hade avvisat samarbete och samröre med nazisterna på samma sätt som Jehovas vittnen gjorde! ...
Fil dr Paul A. Levine
Universitetslektor i Förintelsens historia, Uppsala universitet