En vandring i tro (ePub)

Af A. H. Macmillan

Sprog: Svenska

DKK 80.00


Det här är en inspirerande berättelse om bakgrunden till ett av vår tids snabbast växande trossamfund, idag kända som Jehovas vittnen.

Det är en ögonvittnesskildring av rörelsens utveckling, av de män som drev denna och av den tro som var den dominerande kraften i deras liv. Det är en levande redogörelse för den övertygelse som fick dessa människor att ”lämna allt” och leva ett liv så som Jesus första lärjungar gjorde.  Deras sökande efter sanningen, deras förståelse för att denna sanning måste förkunnas i hela världen, deras prövningar, deras uthållighet, det motstånd de fick utstå – och deras segrar – det är vad boken handlar om.

Författarens livshistoria, hans första tvivel och självrannsakan, de följande belönande och händelserika åren – allt kommer att uppmuntra läsare av alla trosinriktningar.