Darwins sorte boks - biokemien udfordrer evolutionsteorien

Af Michael J. Behe

Antal sider: 348
Vægt: 600 gr
Sprog: Dansk
Cover type: Blødt bind

DKK 230.00


På Charles Darwins tid var den levende celle et vaskeægte mysterium – en sort boks – for man kunne ikke se langt nok ind i cellen til at aflure hvordan den fungerede. Man mente at cellen blot var en grålig, homogen masse, og at livets mekanismer engang ville vise sig at være simple og ligetil. Men senere forskning har vist med stadig tydeligere klarhed at levende stof hverken er simpelt eller ligetil. Årtiers forskning inden for molekylærbiologien har ført til den forbløffende opdagelse at livet består af adskillige og sindrigt opbyggede mikroskopiske maskiner der samarbejder inde i cellerne i umådeligt komplekse og sammenfiltrede systemer. 

Synsevnen, cellers evne til at bevæge sig rundt, blodkoagulationen, immunforsvaret, cellers interne transportsystemer – alle disse systemer virker i kraft af et selvopretholdende molekylært maskineri der er så svimlende komplekst at det i sammenligning får selv de mest avancerede menneskeskabte maskiner til at forekomme trivielle. Men når nu livets egentlige substans overraskende har vist sig at bestå af maskiner, rejser det nogle vigtige spørgsmål: Når menneskeskabte maskiner aldrig opstår af sig selv, hvad så med livets langt mere komplicerede udgaver? Kan selv den mest moderne fortolkning af Darwins evolutionsteori, baseret på tilfældig mutation og naturlig udvælgelse, overhovedet redegøre for fremkomsten af livets yderst varierede, ekstremt komplekse og selvkopierende maskinpark? Eller tager darwinismen fejl? Er livet i virkeligheden et resultat af intelligent design? 

25 år efter at biokemikeren Michael J. Behes klassiske værk Darwin’s Black Box oprindelig blev udgivet, foreligger det nu for første gang i en dansk oversættelse. De spørgsmål det behandler, er ikke blevet mindre relevante. Uanset om man er enig med forfatterens konklusioner, vil man føle sig både underholdt og klogere på livet når man vender det sidste blad.