Assyrisk, babylonisk, egyptisk og persisk kronologi sammenlignet med Bibelens kronologi - 2 bind

Af Rolf J. Furuli

Antal sider: 842
Vægt: 1300 gr
Sprog: Dansk
Cover type: Hæftet

DKK 300.00


Hvor længe varede jødernes babyloniske fangenskab - 50 eller 70 år? Den astronomiske dagbog VAT 4956 indikerer at Nebukadnezar II's 37. år var 568 f.v.t., og tavlen Strm Kambys 400 indikerer at 523 f.v.t. var Kambyses' 7. år. Dette giver kun rum for omkring 50 år for det babyloniske fangenskab, mens Bibelen utvetydigt siger at Jerusalem lå øde i 70 år. En eller to af kilderne må give fejlagtige oplysninger, men hvilke(n) af dem?

Spørgsmålet har betydning for hvilket år man ansætter for Jerusalems ødelæggelse. Hensigten med denne bog er at belyse dette problem.

Bind 1 udkom på dansk i 2006, men forligger nu i en revideret og stærkt udvidet udgave på i alt 344 sider. Heri analyseres den bibelske kronologi, og der gives en oversigt over forskellige kronologiske kilder fra oldtiden. Astronomiske tavler fra Persien analyseres, og svaghederne i den persiske kronologi p?peges. Der fremlægges vidnesbyrd om at Artaxerxes I's regering begyndte i 475/74 f.v.t., hvilket har betydning for Daniels profeti om de 70 ?ruger.

Bind 2 er på 498 sider og behandler den assyriske, babyloniske og egyptiske kronologi. Det vises at den traditionelle babyloniske kronologi ikke understøttes af kileskrifttavler, at 90 daterede forretningstavler modsiger kronologien, og at månepositionerne på den vigtige astronomiske tavle VAT 4956 støtter en tyve års forlængelse af det babyloniske rige, hvilket vil stemme med den bibelske kronologi.

I alt et meget omfattende og grundigt værk som forlaget er stolt af at præsentere. Forfatteren er dr. art. på en afhandling om det hebraiske verbalsystem og er pensioneret lektor fra Universitetet i Oslo.