Konstantins liv

Af Euseb

Antal sider: 215
Vægt: 480 gr
Sprog: Dansk
Cover type: Stift bind

DKK 195.00

Midlertidigt udsolgt

Euseb blev født omkring 260 i Casærea i Palæstina, hvor han i 313 blev biskop, et job han varetog indtil sin død i 339. Ikke mindst udfoldede han sin virksomhed ved byens store bibliotek, der var grundlagt af Origenes.

Euseb er bedst kendt for sin kirkehistorie og er som historiker kendt for en ret pålidelig og grundig brug af kilder, som man også støder på i denne bog om Konstantins liv, som nu foreligger på dansk for første gang. Der citeres fra breve og protokoller som underbygger tolkninger og udlægninger.

Konstantins liv er en slags biografi, men den sætter sig lidt mellem to stole. Den er både en hyldende ophøjelse af kejseren og en mere afdæmpet bogholderagtig registrering af historiske hændelser. Dette dog en bevidst strategi for Euseb: „Hensigten med det foreliggende værk alene er at sætte ord på og skrive det ned, der vedrører det af Gud elskede liv” (s. 41). En totalfremstilling er det altså ikke, men derimod en religiøs fortolkning og udvælgelse af historien.