Interlineær oversættelse af Paulus' 14 breve

Af Bo Bengtson

Antal sider: 464
Vægt: 900 gr
Sprog: Dansk
Cover type: Stift bind

DKK 250.00


Bind 1: Paulus' 14 breve

Dette bind rummer alle de generelle forord og tillæg, som er relevante for hele bogserien.

Grundteksten præsenteres sammen med en leksikal dansk oversættelse under hvert eneste ord. Samtidig tilbydes en ny oversættelse i en parallel kolonne. Et omfangsrigt fodnoteapparat bistår læserne undervejs.

I forordet behandles nogle vanskeligheder ved bibeloversættelse, nogle facts om håndskriftoverlevering, om oversættelser i den kristne æra, om baggrunden for nærværende oversættelse m.m. I særlige tillæg behandles spørgsmålet om hvorvidt Guds navn bør stå i Det Nye Testamente, og der tilbydes en liste over hvor navnet kan have stået i de 14 breve af apostlen Paulus. Desuden forefindes et alment tillæg om Ord og Betydninger på græsk, engelsk og dansk, man får et ’lynkursus’ i koine´-græsk grammatik og syntaks, og sidst, men ikke mindst, rummer bindet en ordforklaring hvor mange ord behandles med flere betydningsnuancer. Bind 1 rummer også litteraturlisten gældende for hele bogserien.

To vers tages under nærmere øjesyn på basis af grundteksten:

1): Romerbrevet 13,1: Er „de højere myndigheder“ indsat af Gud eller forordnet af Gud?

2): Hvad kan Paulus have ment da han talte om kristne som lod sig „døbe for de døde“? – 1 Kor. 15,29.

I fodnoteapparatet får man desuden hyppigt tilbudt flere muligheder for gengivelse af skriftsteder som erfaringsmæssigt er genstand for megen diskussion.