Interlineær oversættelse af Lukas' 2 skrifter

Af Bo Bengtson

Antal sider: 349
Vægt: 730 gr
Sprog: Dansk
Cover type: Stift bind

DKK 250.00


Bind 4: Lukas' 2 skrifter: Evangeliet og Apostelgerninger

Grundteksten præsenteres sammen med en leksikal dansk oversættelse under hvert eneste ord. Samtidig tilbydes en ny oversættelse i en parallel kolonne. Et omfangsrigt fodnoteapparat bistår læserne undervejs.

De generelle forord og tillæg til hele bogserien forefindes i bind 1. (Se siden hvor bind 1 præsenteres).

Flere spørgsmål berøres i dette bind, bl.a.: Var Lukas jøde? Og hvem var den „højtærede Theofilus“ som Lukas stilede sine skrifter til?

Og HVAD SIGER GRUNDTEKSTEN:

Sagde Jesus: „Guds kongedømme er inden i jer“, eller „Guds kongedømme er iblandt jer“? – Luk. 17,21.

Sagde Jesus: „Hvor legemet er, dér vil ørnene samles?“ Eller: „Hvor ådslet er, dér vil gribbene samles“? – Luk. 17,37.

Sagde Jesus til forbryderen der hang ved siden af ham: „Sandelig siger jeg dig, du skal i dag være med mig i Paradiset“? Eller: „Sandelig siger jeg dig i dag, du skal være med mig i Paradiset“? – Luk. 23,43. 

Købte Gud menigheden „med sit eget blod? Eller købte han den med blodet af sin egen Søn“? - Apg. 20,28.

Bind 4 har endelig en oversigt over hvor Guds navn kan have stået i de her behandlede skrifter.