Interlineær græsk-dansk oversættelse af Det Nye Testamente - 4 bind

Af Bo Bengtson

Antal sider: 1390
Vægt: 2850 gr
Sprog: Dansk
Cover type: Stift bind

DKK 900.00


Interlineær græsk-dansk oversættelse af Det Nye Testamente – Ny revideret udgave! – 4 bind

Dette bogværk er en opdatering og ajourføring af Bo Bengtsons græsk-danske interlineære oversættelse af Det Nye Testamente. Det er resultatet af otte års grundigt arbejde med bibelteksten. Formålet er at give almindelige danske bibellæsere en hjælpende hånd til at søge bag om de mange oversættelser der findes, og ned i nuancerigdommen i den græske grundtekst.

Grundteksten præsenteres sammen med en leksikal dansk oversættelse under hvert eneste ord. Samtidig tilbydes en ny oversættelse i en parallel kolonne. Et omfangsrigt fodnoteapparat bistår læserne undervejs.

Man vil bl.a. få indblik i mindst fire forskellige tilgange til bibeloversættelse samt i de vanskeligheder man støder på, når man forsøger at gengive forlægget på en ’teksttro’ måde. For hvad vil dette i grunden sige? At gengive hvad ordene i sig selv betyder? Eller at gengive den mening som ordene var instrumenter til? Oversætteren tilslutter sig mottoet „så bogstaveligt som muligt, så frit som nødvendigt“. Man skal ikke forvente en elegant, poleret dansk oversættelse, men en gengivelse som er forsøgt gjort rimeligt forståelig, mens dens hovedsigte har været at hjælpe læsere som ingen særlige græskkundskaber besidder, til nærmest at kunne røre ved grundteksten. I fodnoter, i ordforklaringen og i diverse tillæg gives uddybende oplysninger om adskillige ords betydningsnuancer, ligesom man får et lille lynkursus i syntaks og grammatik i det koiné-græske sprog som de nytestamentlige skrifter blev affattet på.

I de indledende kapitler gives et kort indblik over overleveringen af Det Nye Testamente, ligesom man får et overblik over nogle vigtige bibeloversættelser i den kristne æra.

Guds egennavn Jehova er blevet tilbageført i oversættelsen på de steder hvor det ifølge flere forskeres mening oprindelig have stået i de nu tabte originalhåndskrifter. Dette gælder især i forbindelse med citater fra Biblia Hebraica, hvor Guds navn indiskutabelt stod ifølge den almindeligt anerkendte Masoretiske Tekst.

Det anbefales at man anskaffer sig alle 4 bind i bogserien, da de generelle forord og tillæg udelukkende forefindes i bind 1 og er relevante for hele værket.