Guds Bøddel

Af John C. Lennox

Antal sider: 300
Vægt: 510 gr
Sprog: Dansk
Cover type: Blødt bind

DKK 240.00

Midlertidigt udsolgt

Mange mener i dag at vi på grund af videnskabens succes ikke længere behøver Gud til at forklare verdens skabelse og indretning. Men er videnskaberne faktisk i stand til at forklare verdens skabelse og indretning uden brug af Gud? Det har John Lennox, professor i matematik ved universitetet i Oxford, sat sig for at undersøge i denne bog.

Han gør klart at modsætningsforholdet ikke består mellem videnskab og religion, men mellem de to verdensanskuelser teisme (gudstro) og ateisme. Det præcise spørgsmål bliver derfor om den bedste videnskabelige erkendelse støtter teismen eller om den støtter ateismen.

Dette spørgsmål besvarer Lennox gennem en fordomsfri og omhyggelig analyse af de forhold ved verden som videnskaberne faktisk har afdækket. Hvor peger disse forhold hen - mod et ateistisk univers eller mod en skabergud? Lennox gør rede for at livet som vi kender det, kun er muligt fordi forholdet mellem den stærke kernekraft, den elektromagnetiske kraft og tyngdekraften er finjusteret inden for snævre rammer. Dette vidner om at universet er designet.

Desuden gør han klart at neodarwinismen ikke kan forklare livets udvikling. Man kan for eksempel ikke slutte at fordi vi kan iagttage en mikroevolution - forandringer inden for de enkelte arter - har der også foregået en makroevolution som strækker sig over årtusinder.

Alt i alt indeholder bogen en sober kritik af den alt for simple slutning fra videnskab til ateisme. Dens analyse af mange af de problemer som naturvidenskaben stadig står over for, er oplysende og tankevækkende.