Gammeldansk Bibel

Af Bodil Ejrnæs

Antal sider: 207
Vægt: 510 gr
Sprog: Dansk
Cover type: Hæftet

DKK 250.00


Gammeldansk Bibel er betegnelsen på en dansk bibeloversættelse fra middelalderen. Den omfatter de tolv første bøger af Det Gamle Testamente, oversat fra latin til dansk. Teksten findes i et håndskrift fra slutningen af 1400-tallet. Håndskriftet befinder sig på Det Kongelige Bibliotek og har været kendt siden midten af 1700-tallet. Det er den hidtil ældst kendte danske bibeloversættelse og et håndgribeligt vidnesbyrd om at der også før reformationen blev arbejdet med bibeloversættelse i Danmark.

Anliggendet i denne bog er at undersøge håndskriftet som kilde til hvordan en dansk bibeloversætter fra middelalderen har grebet sit arbejde an. Hvilke filologiske, litterære og teologiske forudsætninger han har haft.

Gennem en analyse af udvalgte passager fra Gammeldansk Bibel gives der et signalement af denne middelalderoversætter og en vurdering af hans værk.

Bogens forfatter er fhv. lektor ved Afdeling for Bibelsk Eksegese, Københavns Universitet. Hun har arbejdet med oversættelse og fortolkning af gammeltestamentlige og apokryfe tekster samt af Dødehavsskrifterne.