Interlineær oversættelse af Paulus' 14 breve - ny udgave

Af Bo Bengtson

Antal sider: 464
Vægt: 450 gr
Sprog: Dansk
Cover type: Stift bind

DKK 230.00


Bind 1: Paulus' 14 breve

Dette bind rummer alle de generelle forord og tillæg, som er relevante for hele bogserien.

I forordet behandles nogle vanskeligheder ved bibeloversættelse, nogle facts om håndskriftoverlevering, om oversættelser i den kristne æra, om baggrunden for nærværende oversættelse m.m. I særlige tillæg behandles spørgsmålet om., hvorvidt Guds navn bør stå i Det Nye Testamente, og der tilbydes en liste over., hvor navnet kan have stået i de 14 breve af apostlen Paulus. Desuden forefindes et alment tillæg om Ord og Betydninger på græsk, engelsk og dansk, man får et ’lynkursus’ i koine´-græsk grammatik og syntaks, og sidst, men ikke mindst, rummer bindet en ordforklaring hvor mange ord behandles med flere betydningsnuancer. Bind 1 rummer også litteraturlisten gældende for hele bogserien.

To vers tages under nærmere øjesyn på basis af grundteksten:

1): Romerbrevet 13,1: Er „de højere myndigheder“ indsat af Gud eller forordnet af Gud?

2): Hvad kan Paulus have ment da han talte om kristne som lod sig „døbe for de døde“? – 1 Kor. 15,29.

I fodnoteapparatet får man desuden hyppigt tilbudt flere muligheder for gengivelse af skriftsteder som erfaringsmæssigt er genstand for megen diskussion.