Det gode budskab ved Mattæus og Markus

Af Bo Bengtson

Antal sider: 316
Vægt: 520 gr
Sprog: Dansk
Cover type: Blødt bind

DKK 230.00


Dette er bind 3 af Bo Bengtsons danske interlineære oversættelse af De Kristne Græske Skrifter. Mens bind 1 rummede Paulus’ 14 breve, og bind 2 rummede Johannes’ 5 skrifter og brevene af Jakob, Peter og Judas, rummer nærværende bind 3 evangelierne af Mattæus og Markus. Alle bind er funderet på den græske grundtekst, som den foreligger i Nestle-Alands Novum Testamentum Graece et Latine fra 2008.

Generelt er teksten forsøgt gengivet „så bogstaveligt som muligt, så frit som nødvendigt“. Man vil hele tiden kunne sammenligne den interlineære ’neutrale gengivelse’ med det endelige oversættelsesforslag. Målet har ikke været at tilbyde en ’poleret’ dansk oversættelse, men en oversættelse, som skulle gøre det muligt for læsere at komme et trin nærmere til det græske forlæg.

 Der bliver bl.a. kastet lys over vendinger som det at være „fattig i ånden“ (Mattæus 5,3), det at „hellige Guds navn“ (Mattæus 6,9) og det at „holde øjet klart“ (Mattæus 6,22). Hvorvidt en „spurv falder til jorden uden Gud“ eller „uden Guds vilje“ eller „uden Guds viden“ (Mattæus 10,29), bliver også behandlet særskilt.

Grundteksten benytter ikke ordet „kors“ om det henrettelsesredskab, som Jesus døde på, men derimod ordet „pæl“, hvorfor det er dette ord, som er anvendt. Ordet „helvede“ er ligeledes fremmed for Bibelens tankeverden, hvorfor grundtekstens ord „Gehenna“ er anvendt, sådan som det også ses i stadig flere engelske oversættelser.

I forordet og i de talrige fodnoter gives oplysninger om mange ords betydningsnuancer, og man får tilbudt flere oversættelsesmuligheder i forbindelse med formuleringer, som er blevet oversat forskelligt i de mest populære danske bibler.

Ligesom i de to foregående bind er Guds egennavn i formen Jehova indsat i oversættelsen, først og fremmest i citaterne fra de steder, hvor Navnet stod i De Hebraiske Skrifter. Tillæg 1 og 1A uddyber begrundelserne herfor.

Alle oplysninger er forsøgt holdt i et sprog, som skulle være tilgængeligt for de fleste danske bibellæsere.